Baggrund

Baggrund, Formål og Økonomi

Mange mennesker ved ikke, hvad SPORTOLV er, og hvorfor det er der. Det vil vi gerne starte med at gøre lidt mere klart.

Organisationen blev dannet tilbage i 1995 med det formål at give børn og unge i Herning kommune et tilbud om at prøve nogle forskellige idrætsgrene. Først startede SIKH de alkoholfrie arrangementer for at appellere til de børn og unge, som ikke i forvejen havde foreningstraditionen med hjemmefra. Det blev dog hurtigt tydeligt, at man havde brug for, at få andre grupper involveret i dette projekt, herunder SSP Herning. I begyndelsen blev arrangementerne afholdt i samarbejde med Midt-vestjydsk Idrætshøjskole fra Ikast, som stod for tilrettelæggelsen af aktiviteterne som et led i undervisningen. Men det blev senere klart, at de ikke kunne fortsætte samarbejdet. Derfor blev det nødvendigt at stable et udvalg på benene.Udvalget skulle bestå af lokale kræfter, som fik til opgave at bære projektet videre. Snart stødte man på det næste problem, penge! Der blev derfor indsendt en ansøgning til Folkeoplysningsudvalgets 5% pulje, her fik man fuld opbakning til projektet, og det ansøgte beløb blev bevilliget. Da denne pulje kun udbetales til at starte projekter, skulle SPORTOLV med på budgettet i Herning Kommune, og det kom de da også, så arrangementerne kunne fortsætte.

SPORTOLV!, hvorfor hedder det egentlig det, og her kommer forklaringen så: Til at starte med var arbejdstitlen noget i retningen af »En lørdag aften for børn og unge«, det var simpelthen for »tamt«, mente udvalget bag. Men da ingen lige kunne hive det rigtige navn frem, endte det med, at der blev taget kontakt til et reklamebureau. Bureauet kom frem til SPORTOLV, som umiddelbart lyder mærkeligt, men når forklaringen bliver hæftet på, bliver det en del klarere, hvorfor det kom til at hedde, som det hedder. Hvis man ser nærmere på navnet SPORTOLV, stemmer det fint overens med ideen bag projektet:

  • Ordet sport indgik.
  • Det var for unge i alderen tolv til 18 år.
  • Arrangementet sluttede kl. tolv (24.00).
  • Hvert arrangement havde mindst tolv forskellige aktiviteter.

Nu afholdes arrangementerne på Holingknuden, da man her har mulighed for at inddrage flest mulige aktiviteter. Her er mange flere muligheder med både Sportscenter Herning, Herning Svømmehal, Herning Isstadion og Kærbo Ridecenter. Siden SPORTOLV arrangementerne begyndte, er Sportscenter Herning blevet udvidet yderligere og kan nu bryste sig med at være det største indendørs sportscenter i Nordeuropa (ca. 19.000 m2). Tidligere afholdtes arrangementerne i Messecenter Hernings Hal C, men da man havde flere muligheder i Holing, blev det som en selvfølge flyttet hertil.

Lige fra første fløjt har Sportolv haft fuld politisk opbakning, da man mener, at det er et tiltag, som højner kommunens børne- og ungepolitik.

Lige fra starten har det ligget fast, at det skal være gratis at komme til disse arrangementer, da der ellers skulle bruges et uforholdsmæssigt stort antal dørkontrollører. Samtidig har det hele tiden været ideen at alle sportsklubberne deltager frivilligt i projektet og altså ikke modtager nogen form for betaling.